testu.eu

O projekte

TestU Online je bezplatná, viacjazyčná online e-learningová platforma, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle vytváranie rôznych druhov kvízov, testov a cvičení, ktoré sú primárne zamerané na učenie sa cudzích jazykov. Táto platforma je určená najmä učiteľom, lektorom či trénerom cudzích jazykov a ich žiakom, ktorí navštevujú základné školy či iné formy formálneho a neformálneho vzdelávania. Dôvod, prečo vzniká táto platforma je ten, aby sme umožnili mladým ľuďom vzdelávať sa bezplatne odhliadnuc od ich socálno-ekonomických, náboženských, národných rozdielností či geografických vzdialeností alebo rôznych typov postihnutí.

Partneri

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovensko

Medzinárodná mládežnícka organizácia E@I, ktorá sa opiera o podporu viac ako 250 dobrovoľníkov, podporuje medzikultúrne vzdelávanie na internete. Jej projekty, ktoré dali základ aj pre portál deutsch.info, sú viacjazyčné webové stránky, na ktorých sa ľudia môžu učiť rôzne jazyky, napr. Esperanto (lernu.net) a Slovenský jazyk (slovake.eu). Okrem vytvárania bezplatných stránok na učenie sa cudzích jazykov, E@I sa zameriava aj na tréningové aktivity, špecificky na aktivity v oblasti jazykov a technológii.

bit schulungscenter GmbH

Graz, Rakúsko

bit (= best in training) schulungcenter (= tréningové centrum) bolo založené v roku 1986 a je jedným z hlavných poskytovateľov vzdelávania v oblasti projektov zameraných na pracovný trh, odborné vzdelávanie, tréning a zamestnateľnosť v Rakúsku. Najväčšou hybnou silou tohto centra sú skúsenosti a know-how v dizajnovaní (didaktika, metodológa, dizajn výučby) a realizácii rôznych národných a nadnárodných projektov. bitschulungcenter má veľké skúsenosti s prácou s rôznymi cieľovými skupinami (napr. mladí ľudia, mladí nezamestnaní dospelí, a pod.) a ich vzdelávacími potrebami.

Vilnius University

Vilnius, Litva

Vilnius University bola založená v 16. st. a je považovaná za jednu z najstarších univerzít v strednej a východnej Európe. Vyučovanie cudzích jazykov je neoddeliteľnou súčasťou učebných osnou tejto univerzity. V minulosti boli hlavnými vyučovacími jazykmi latinčina, staroveká gréčtina a hebrejčina. Hoci bola Filologická fakulta založená až v roku 1944, vyučovanie cudzích jazykov prebiehalo ešte predtým ako sa Jezuitská vysoká škola stala v roku 1579 univerzitou. Inštitút jazykov a kultúry baltského regiónu združuje výskumníkov všeobecnej lingvistiky, baltských, germánskych, poľských, ruských a škandinávskych štúdii, no i mnohých ďalších. Dlhoročná tradícia v študovaní ruského jazyka, literatúry a kultúry (Ruský filologický ústav bol založený už v roku 1803) úspešne nedväzuje na nové moderné spôsoby učenia sa, čo dokazuje aj aktívna účasť výskumníkov ústavu na mnohých medzinárodných projektoch a vedeckých podujatiach.

Univerzita Adama Mickiewicza

Poznaň, Poľsko

Univerzita Adama Mickiewicza v poľskom meste Poznaň, je jednou z top poľských univerzít. Jej 100-ročná reputácia sa zakladá na dlhodobej tradícii v oblasti poskytovania vyššieho vzdelávania v meste Poznaň a tiež na vynikajúcich výsledkoch jej pracovníkov, študentov a absolventov. AMU je taktiež známa svojou praktickou výučbou viac ako 50 cudzích jazykov.

Lipská Univerzita

Lipsko, Nemecko

Lipská Univerzita, založená v roku 1409, je výskumnou univerzitou a ponúka bohaté a rôznorodné vzdelávanie pre viac ako 30 000 študentov, ktoré zabezpečuje približne 400 zamestnancov fakúlt. Široké spektrum 14 fakúlt (od medicíny po prírodné vedy, od matematiky po teológiu či od sociálnych vied po šport) poskytuje skvelé príležitosti pre medzisektorovú spoluprácu. Univerzita sa môže pýšiť unikátnym Inštitútom pre lužickú srbčinu, ktorý sa zameriava na výskum lužickej srbčiny a iných menšinových jazykov, ich literatúry a kultúry a taktiež na vzdelávanie učiteľov v tomto jazyku. Po roku 1989, univerzita obdržala obrovské množstvo finančnej podpory, ktorá bola investovaná do výskumu, vďaka čomu je dnes Lipská Univerzita jednou z top univerzít.

Erasmus+

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka vyjadruje len názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Kontakt

Želáte si, aby sme Vás informovali o priebehu tohto projektu? Máte záujem s nami spolupracovať alebo máte akékoľvek otázky? Neváhajte nás kontaktovať na adrese info@testu.eu.