testu.eu

O projekcie

TestU Online to darmowa, wielojęzyczna, internetowa platforma e-learningowa umożliwiająca łatwe i szybkie tworzenie różnego rodzaju quizów, testów i ćwiczeń przeznaczonych głównie do nauki języków obcych. Użytkownikami platformy będą przede wsyzstkim nauczyciele, trenerzy/wykładowcy oraz ich uczniowie, uczęszczający do szkół podstawowych lub innych form edukacji, zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Powody stworzenia takiej platformy można uzasadnić koniecznością umożliwienia młodemu pokoleniu dostępu do bezpłatnej edukacji bez względu na pochodzenie społeczno-ekonomiczne i narodowościowe, wyznanie, ograniczenia geograficzne, a nawet różnego rodzaju niepełnosprawności.

Partnerzy

Edukácia@Internet

Partizánske, Słowacja

Międzynarodowa organizacja E@I, opierająca się na około 250 wolontariuszach, wspiera międzykulturowe nauczanie w Internecie. Jej projekty, na których opiera się deutsch.info, to wielojęzyczne strony internetowe, na których można uczyć się esperanto (lernu.net) i języka słowackiego (slovake.eu). Oprócz tworzenia portali edukacyjnych, E@I organizuje również różne inicjatywy szkoleniowe, zwłaszcza w zakresie języków i nowych technologii.

bit schulungscenter GmbH

Graz, Austria

bit (= best in training) schulungscenter (= centrum szkoleniowe), założone w 1986 roku, jest jednym z wiodących dostawców usług edukacyjnych w zakresie projektów rynku pracy, kształcenia zawodowego, szkoleń i zdolności do zatrudnienia w Austrii. Ich niewątpliwą siłą jest doświadczenie i know-how w projektowaniu (dydaktyka, metodologia, projektowanie instruktażowe) i realizacji różnorodnych projektów krajowych i międzynarodowych. Mają duże doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi, np. z młodzieżą, młodymi bezrobotnymi dorosłymi i ich potrzebami edukacyjnymi poprzez swoje regularne działania.

Uniwersytet Wileński

Wilno, Litwa

Uniwersytet Wileński został założony w XVI wieku i jest uważany za jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Środkowej i Wschodniej. Studia językowe były integralną częścią programu nauczania Uniwersytetu Wileńskiego. W tamtych czasach, obok starożytnej greki i hebrajskiego, podstawowym językiem wykładowym była łacina. Tak więc, mimo że Wydział Filologiczny został utworzony dopiero w 1944 r., nauka języków obcych była prowadzona jeszcze zanim kolegium jezuickie stało się uniwersytetem w 1579 r. Instytut Języków i Kultur Bałtyku skupia badaczy lingwistyki ogólnej, bałtystyki, germanistyki, polonistyki, rusycystyki, skandynawistyki i wielu innych. Silne tradycje studiowania języka, literatury i kultury rosyjskiej (wydział filologii rosyjskiej został założony w 1803 roku) z powodzeniem współistnieją z najbardziej zaawansowanymi i nowoczesnymi metodami nauczania, co przejawia się w aktywnym udziale członków tego wydziału w międzynarodowych projektach i wydarzeniach naukowych.

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z najlepszych polskich uczelni. Jej 100-letnia renoma opiera się na długiej tradycji szkolnictwa wyższego w mieście Poznaniu oraz na wybitnych osiągnięciach pracowników, studentów i absolwentów. UAM jest znany z praktycznego nauczania około 50 języków obcych.

Uniwersytet w Lipsku

Lipsk, Niemcy

Uniwersytet w Lipsku, założony w 1409 r., jest uniwersytetem badawczym, który oferuje kształcenie w bogatym i zróżnicowanym środowisku badawczym dla około 30.000 studentów uczonych przez około 400 członków wydziału. Duża różnorodność 14 wydziałów (od medycyny po nauki przyrodnicze, od matematyki po teologię i od nauk społecznych po sport) stwarza doskonałe możliwości pracy interdyscyplinarnej. Unikatowy w skali światowej jest Instytut Serbołużyczanistyki, zajmujący się badaniami nad językiem serbołużyckim i innymi językami mniejszości, ich literaturą i kulturą, a także kształceniem nauczycieli. W latach po zmianach politycznych w 1989 r. zainwestowano znaczne środki w infrastrukturę badawczą, dzięki czemu Uniwersytet Lipski jest dziś instytucją o najwyższym standardzie budynków i wyposażenia.

Erasmus+

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Kontakt

Czy chcesz się z nami skontaktować w sprawie projektu? Chcesz nawiązać współpracę lub masz jakieś pytania? Daj nam znać info@testu.eu.