testu.eu

Apie projektą

TestU Online yra nemokama, daugiakalbė internetinė e. mokymo platforma, kurioje galima paprastai ir greitai ruošti pratybas, testus ir užduotis kalbos mokymui. Pagrindiniai šios platformos naudotojai - mokytojai, lektoriai, taip pat jų mokiniai, kurie mokosi pagrindinio lavinimo mokyklose arba kitose formaliojo ar neformaliojo mokymosi įstaigose. Ši platforma kuriama tam, kad jaunoji karta turėtų prieigą prie nemokamo ugdymo, nepriklausomai nuo jų socialinės, ekonominės padėties, religijos ar tautybės, geografinės padėties ar neįgalumo.

Partneriai

Edukácia@Internet

Partizanskė, Slovakija

Tarptautinė organizacija E@I, kurioje dirba apie 250 savanorių, remia tarpkultūrinį mokymąsi internetu. Jos projektai, kurių pagrindu sukurta deutsch.info, yra daugiakalbės interneto svetainės, kuriose galima mokytis esperanto (lernu.net) ir slovakų (slovake.eu) kalbų. E@I ne tik kuria mokymosi portalus, bet ir organizuoja įvairias mokymo iniciatyvas, ypač kalbų ir naujausių technologijų srityse.

bit schulungscenter GmbH

Gracas, Austrija

"bit" schulungscenter (= geriausias mokymo centras) įkurtas 1986 m. yra vienas iš pirmaujančių švietimo paslaugų teikėjų Austrijoje darbo rinkos projektų, profesinio švietimo, mokymo ir įsidarbinimo galimybių srityje. Akivaizdi jų stiprybė - patirtis ir žinios rengiant (didaktika, metodika, mokymo dizainas) ir vykdant įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus. Jie turi nemažai patirties dirbant su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, tokiomis kaip, pavyzdžiui, jaunimas, jauni suaugę bedarbiai, atsižvelgdami į jų švietimo poreikius.

Vilniaus universitetas

Vilnius, Lietuva

Vilniaus universitetas įkurtas XVI a. ir laikomas vienu seniausių Vidurio ir Rytų Europos universitetų. Kalbų studijos buvo neatsiejama Vilniaus universiteto studijų programos dalis. Tais laikais pagrindinė dėstoma kalba buvo lotynų kalba, taip pat ir senoji graikų ir hebrajų kalbos. Nors Filologijos fakultetas įkurtas tik 1944 m., kalbos jame buvo dėstomos dar prieš jėzuitų kolegijai tampant universitetu 1579 m. Baltų kalbų ir kultūrų institutas vienija bendrosios kalbotyros, baltų, germanų, lenkų, rusų, skandinavistikos ir daugelio kitų sričių tyrėjus. Stiprios rusų kalbos, literatūros ir kultūros studijų tradicijos (Rusų filologijos katedra įkurta 1803 m.) sėkmingai sąveikaudamos su pažangiausiais ir moderniausiais mokymo metodais, atsispindi aktyviame šio skyriaus narių dalyvavime tarptautiniuose projektuose ir mokslo renginiuose.

Adomo Mickevičiaus universitetas

Poznanė, Lenkija

Adomo Mickevičiaus universitetas Poznanėje (Lenkija) yra vienas geriausių Lenkijos universitetų. Šimtametę jo reputaciją lėmė ilgametės Poznanės miesto aukštojo mokslo tradicijos ir puikūs dabartiniai jo darbuotojų, studentų ir absolventų pasiekimai. AMU garsėja maždaug 50 kalbų praktiniu mokymu.

Leipcigo universitetas

Leipcigas, Vokietija

1409 m. įkurtas Leipcigo universitetas yra mokslinių tyrimų universitetas, leidžiantis moktis turtingoje ir įvairialypėje mokslinių tyrimų aplinkoje (jame mokosi apie 30 000 studentų, kuriems dėsto apie 400 dėstytojų). Didelė 14 fakultetų įvairovė (apimančių disciplinas nuo medicinos iki gamtos mokslų, nuo matematikos iki teologijos ir nuo socialinių mokslų iki sporto) suteikia puikias galimybes dirbti tarpdisciplininį darbą. Sorbų studijų institutas, kuriame atliekami sorbų ir kitų mažumų kalbų, jų literatūros ir kultūros tyrimai, taip pat rengiami mokyklų mokytojai, yra unikalus pasauliniu mastu. Po 1989 m. politinių permainų į mokslinių tyrimų infrastruktūrą investuota daug lėšų, todėl Leipcigo universitetas šiandien yra aukščiausio lygio įstaiga įstaiga tiek statinių, tiek įrangos požiūriu.

Erasmus+

Šį projektą remia Europos Komisija. Tekstas atspindi tik autoriaus požiūrį, o Komisija nėra atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.

Kontaktai

Norėtumėte sužinoti apie projektą daugiau? Norėtumėte bendradarbiauti arba turite klausimų? Susisiekite su mumis info@testu.eu.