testu.eu

O projektu

TestU Online je bezplatná vícejazyčná online e-learningová platforma umožňující snadné a rychlé vytváření kvízů, testů a cvičení určených především pro výuku jazyků. Uživateli platformy budou především učitelé, lektoři a také jejich žáci, kteří navštěvují základní školy nebo jiné formy vzdělávání, ať už formální nebo neformální. Cílem platformy je umožnit mladé generaci přístup k bezplatnému vzdělávání navzdory jejich socioekonomickému, náboženskému či národnostnímu původu, geografickým omezením nebo různým druhům postižení.

Partneři

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovensko

Mezinárodní organizace E@I je zaměřena na podporu mezikulturního vzdělávání prostřednictvím internetu a své aktivity uskutečnila rovněž díky spolupráci s asi 250 dobrovolníky. Její projekty se staly základem internetového portálu deutsch.info a řady vícejazyčných webových stránek, které mj. umožňují výuku esperanta (lernu.net) a slovenštiny (slovake.eu). Kromě vývoje vzdělávacích portálů organizuje E@I také jiné vzdělávací aktivity, spojené zejména s jazyky a novými technologiemi.

bit schulungscenter GmbH

Graz (Štýrský Hradec), Rakousko

bit (= best in traininig = nejlepší vzdělávací) schulungscenter (= školicí středisko), založené v roce 1986, je jedním z předních poskytovatelů vzdělávání zaměřeného na projekty z oblasti trhu práce, odborného vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnatelnosti v Rakousku. Nespornou předností instituce jsou kompetence a zkušenosti jejich zaměstnanců v oblasti navrhování (didaktiky, metodiky, přípravy výuky) a realizace národních i mezinárodních projektů, a také značné zkušenosti s prací s různými cílovými skupinami (např. mladými lidmi, mladými nezaměstnanými dospělými) a jejich vzdělávacími potřebami.

Vilniaus universitetas (Vilniuská univerzita)

Vilnius, Litva

Vilniuská univerzita byla založena v 16. století a je považována za jednu z nejstarších univerzit ve střední a východní Evropě. Nedílnou součást nabídky studijních programů univerzity tvořilo od počátku studium jazyků. Původně se vyučovala především latina spolu se starořečtinou a hebrejštinou. Bylo to dokonce ještě předtím, než se v roce 1579 jezuitská kolej stala univerzitou, a neý byla v roce 1944 založena Filologická fakulta Vilniuské univerzity. Její součástí je Ústav jazyků a kultur Pobaltí, sdružující badatele z oborů obecné lingvistiky, baltistiky, germanistiky, polonistiky, rusistiky, skandinavistiky a dalších. Katedra ruské filologie byla na Vilniuské univerzitě založena už v roce 1803 a dnes se dlouholetá tradice studia ruského jazyka, literatury a kultury na Vilniuské univerzitě pojí s moderními metodami výuky, a také aktivní účastí členů katedry v mezinárodních projektech a jiných vědeckých akcích.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Univerzita Adama Mickiewicze)

Poznań (Poznaň), Polsko

Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani je jednou z nejvýznamnějších polských univerzit. Její stoletá tradice je založena na mnohem starších zkušenostech s vysokoškolským vzděláváním v Poznani, a také na současných úspěších jejích zaměstnanců, studentů a absolventů. Univerzita Adama Mickiewicze je známá také praktickou výukou přibližně 50 jazyků.

Universität Leipzig (Lipská univerzita)

Leipzig (Lipsko), Německo

Lipská univerzita, založená v roce 1409, je výzkumná univerzita, která nabízí vzdělání v bohatém a rozmanitém výzkumném prostředí přibližně 30 000 studentů, vyučovaným asi 400 profesory a dalšími přednášejícími. Různorodost 14 fakult a nabízených oborů (od medicíny po přírodní vědy, od matematiky po teologii, od společenských věd po sport) poskytuje vynikající podmínky pro mezioborovou spolupráci. Jednu ze součástí univerzity, Ústav lužickosrbských studií, který se zabývá výzkumem lužické srbštiny a dalších menšinových jazyků, jejich literatur a kultur, jakož i vzděláváním učitelů, lze označit za světový unikát. Po politických změnách roku 1989 byly investovány značné finanční prostředky do výzkumné infrastruktury, a díky tomu je dnes Lipská univerzita špičkovou institucí s výborným materiálním zázemím i vybavením.

Erasmus+

Projekt byl spolufinancován Evropskou komisí, tato publikace však vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací, které jsou v ní obsaženy.

Kontakt

Chcete nás kontaktovat, abyste se dozvěděli více o projektu? Máte jiné otázky?Chcete s námi spolupracovat? Dejte nám vědět na: info@testu.eu.